Hoán đổi đất dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị nam cầu Trần Thị Lý

Theo Kết luận số 47/TB-UBND của UBND thành phố tại cuộc họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn, UBND thành phố có chủ trương hoán đổi 2 khu đất tại khu đô thị nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc chọn địa điểm mới để xây dựng nhà ở xã hội thay thế hai khu đất xây dựng nhà ở xã hội tại khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý, Chủ tịch UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có ý kiến cụ thể đối với việc giao đất cho Liên doanh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP 579 (Liên doanh Đức Mạnh – 579) đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại hai khu đất thuộc khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý và việc hoán đổi sang vị trí mới.

Hai khu nhà ở xã hội tại khu đô thị nam cầu Trần Thị Lý có tổng diện tích 17.162m2 được thành phố giao đất cho Liên doanh Đức Mạnh – 579 để xây dựng nhà ở xã hội. Dự án này được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2010. Hiện dự án chưa được nhà đầu tư triển khai.

Nguồn Danangz

Có thể bạn quan tâm