An toàn giao dịch

Trang bất động sản Đà Nẵng (bdsdanang.vn) khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ về quy trình giao dịch, cần thiết phải có giấy tờ cam kết, ghi rõ họ tên, chứng minh nhân dân, và các giấy tờ cần thiết khi giao dịch. Trang Bất Động Sản Đà Nẵng (bdsdanang.vn) không chịu trách nhiệm về các giao dịch, các bên mua và bán tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tranh chấp.

BDSDANANG.VN khuyến cáo người mua và người bán cần tìm hiểu và giao dịch trực tiếp, BDSDANANG.VN không can thiệp và có trách nhiệm trong quá trình mua bán.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Website, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

Ban quản lý Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chi tiết xem tại Điều 68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Nội dung này cần thống nhất với Mục II.3.e trong Đề án hoạt động.

Ban quản trị BDSDANANG.VN